Aanmelden Diabeter jeugd

Wilt u de aanmelding per post opsturen? Download hier het aanmeldingsformulier om uit te printen.

LET OP: 
Voordat u verder gaat heeft u een paar zaken nodig:

 • Getekende toestemmingsverklaring van de gezaghebbende ouder(s). Download hier het
  toestemmingsformulier.
 • Nummer van het identiteitsbewijs van uw kind en uzelf. 
  • Heeft uw kind nog geen identiteitsbewijs, dan kunnen wij u vragen om een uittreksel van de gemeente omdat wij de identiteit moeten controleren.

 

Alle velden met een * zijn verplicht.

  Toestemmingsverklaring uploaden *

  Gegevens kind

  Achternaam *

  Voorletter(s) *

  Roepnaam *

  Geslacht *
  ManVrouw

  Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *

  Straatnaam en nummer *

  Postcode *

  Plaats *

  Gemeente *

  Telefoon thuis *

  Mobiel nummer kind

  E-mailadres kind

  School en groep *

  Gebruikt uw zoon/dochter medicatie? *

  Naam huisarts *

  BSN *

  Nummer identiteitsbewijs *

  Heeft uw kind geen identiteitsbewijs? Vul dan ‘0’ in. Het kan zijn dat wij u vragen om een uittreksel van de gemeente omdat wij verplicht zijn de identiteit te controleren.

  PaspoortID kaartUittreksel gemeente

  Wij werken nauw samen met uw verwijzer, Diabeter, voor optimale zorg. Geeft u toestemming voor overleg met de behandelaren van Diabeter? *
  JaNee

  Wij vinden het belangrijk om de huisarts op de hoogte houden van de zorg. Geeft u hiervoor toestemming? *
  JaNee

  Zijn er nog andere hulpverleners betrokken? *
  NeeJa, namelijk:

  Aanmeldingsklacht kort beschreven:

   


  LET OP:

  U als ouder wordt gekoppeld aan het dossier van uw kind. We vragen om in ieder geval van één ouder de gegevens in te vullen. U kunt zelf bepalen of u dit ook voor de andere ouder wilt doen. Beide gezaghebbende ouders dienen wel schriftelijk toestemming te geven voor de intake en behandeling van hun kind (zie toestemmingsformulier).

   

  OUDER 1:

  Uw gegevens

  Achternaam *

  Voorletter(s) *

  Roepnaam *

  Geslacht *
  ManVrouw

  Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *

  Straatnaam en nummer*

  Postcode *

  Plaats *

  Gemeente *

  Telefoon thuis *

  Mobiel nummer *

  E-mailadres *

  Burgerlijkestaat *

  BSN *

  Nummer identiteitsbewijs *

  PaspoortID kaartRijbewijs

  Naam huisarts *

  Beroep *

  Wilt u de tweede ouder ook toevoegen als subcliënt (niet verplicht)?

  JaNee

  OUDER 2:

  Uw gegevens

  Achternaam *

  Voorletter(s) *

  Roepnaam *

  Geslacht *

  Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *

  Straatnaam en nummer *

  Postcode *

  Plaats *

  Gemeente *

  Telefoon thuis *

  Mobiel nummer *

  E-mailadres *

  Burgerlijkestaat *

  BSN *

  Nummer identiteitsbewijs *

  Naam huisarts *

  Beroep *

  Lees in ons Privacy Statement hoe we met uw gegevens omgaan.