De diagnostiek neemt een bijzonder centrale plaats in een deze praktijk met name met de bedoeling meer duideljkheid te verkrijgen over het waarom van de klachten. Het betekent dat we naast de de gebruikelijke diagnostische onderzoeken gebruik maken van neurpsychologisch en neurofysiologisch onderzoek. Vervolgens is er een verdere verbreding van de diagnostiek mogelijk doordat we in samenwerking met een gerenommeerd laboratorium (Biovis.nl) darmflora onderzoek aan kunnen vragen die op basis van een uitgebreide analyse van de darmflora een voedings interventieadvies geeft. De diëtiste kan bij de uitvoering ervan behulpzaam zijn.  In samenwerking met het laboratorium van Dr. Karl Reichelt van de Universiteit Oslo (www.lab1.no)  laten we de urine onderzoeken, wanneer het neuropsychologisch en neurofysiologisch onderzoek daartoe aanleiding geeft.  Dit laboratorium is gespecialiseerd in onderzoek naar glutenexorfinen en casomorphinen waarvan bekend is dat ze een sterke invloed op de regulatie van het gedrag en de aandacht kunnen hebben. Op basis van dit onderzoek gaat de diëtiste met een eliminatie dieet uitzoeken in hoeverre de klachten vervolgens reduceren.