QEEG Onderzoek

Om een beeld te krijgen van de cognitieve functies en de werking van het brein (bij o.a. concentratieproblemen, leerproblemen of burn-out) wordt een neuropsychologisch en/of een neurofysiologisch onderzoek gedaan.

Neuropsychologische tests worden gedaan middels een gestandaardiseerde en geprotocolleerde procedure waarbij belangrijke cognitieve functiedomeinen worden onderzocht zoals flexibiliteit van de aandacht, afleidbaarheid en werkgeheugen.

Om te zien wat er op het niveau van de cortex gebeurt, wordt een opname gemaakt van de hersenactiviteit: een electro encefalogram (EEG). Zo kunnen we nagaan of er eventueel sprake is van afwijkende patronen. Omdat het EEG wordt geanalyseerd door middel van verschillende berekeningen met een database noemt men het een ‘kwantitatief EEG onderzoek’ of in het Engels ‘Quantitative EEG(QEEG)-onderzoek’. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een cap met sensoren op het hoofd te plaatsen (geheel pijnloos). 

Tijdens het onderzoek kijk je rustig een aantal minuten voor je uit, én verricht je een aantal taken. Dit laatste heet een Event Related Potentials (ERP)-onderzoek en het geeft veel extra informatie over de kwaliteit van de informatieverwerking. Vervolgens vergelijken we je QEEG- en ERP-gegevens met een database-normgroep en komt er een rapport met de bevindingen.

In voorkomende gevallen werken we bij de analyse van de gegevens samen met Prof. J. Kropotov (HBImed) die de database heeft ontwikkeld. Tenslotte brengen we alle in de intakefase verkregen gegevens samen in het onderzoeksverslag en komt er een behandeladvies c.q. behandelplan.

KUNNEN WIJ U ERGENS MEE HELPEN?

U kunt contact met ons opnemen via één van onderstaande knoppen. Wij helpen u graag verder.