Neurofeedback

Het uitgangspunt bij neurofeedback/neuromodulatie is de wetenschap dat bepaalde ziektebeelden specifieke afwijkingen in de hersenactiviteit van het brein laten zien; de hersenactiviteit is ontregeld.

Door ontregeling van deze hersenactiviteit kunnen er verschillende klachten ontstaan, voorbeelden hiervan zijn concentratieproblemen, prikkelgevoeligheid, sombere stemming of slaapproblemen. Neurofeedback is een training waarbij je feedback krijgt op je hersenactiviteit en leer je deze activiteit te beïnvloeden, hierdoor wordt het functioneren van het brein verbeterd en verminderen (verdwijnen) de klachten.

Hoe ziet de neurofeedbacktraining eruit?
Voorafgaand aan de training zal een QEEG onderzoek plaatsvinden. Tijdens dit onderzoek wordt de hersenactiviteit op verschillende locaties in het brein gemeten en geregistreerd. Door de data te analyseren kunnen (eventuele) afwijkingen in kaart worden gebracht. De neurofeedbacktraining kan vervolgens gebaseerd worden op deze analyses.

Tijdens de training zelf zit u achter de computer. Op de locatie waar afwijkende hersenactiviteit is, wordt een elektrode geplakt en met behulp van speciale apparatuur en software wordt deze hersenactiviteit vertaald in waarneembare feedback (beeld en geluid). Met behulp van deze feedback kan via operante conditionering eigen hersenactiviteit beïnvloed worden.

Voor wie is neurofeedback geschikt?
Neurofeedback is geschikt voor kinderen (vanaf ±7 jaar), adolescenten en volwassenen met de volgende klachten/symptomen:

  • Concentratie problemen/ aandachtregulatie problemen
  • AD(H)D
  • Slaapproblemen
  • Epilepsie
  • Tinnitus

Daarnaast kan neurofeedback aanvullend ingezet worden bij de behandeling van: 

  • Depressie
  • Migraine
  • Of chronische stressklachten

Wat levert neurofeedback op?
Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat circa 60-80% van de cliënten (ADHD populatie) baat heeft bij een neurofeedbacktraining. Dit betekent dat de klachten verminderen, of geheel verdwijnen, en dat het functioneren verbetert.

Vaak genoemde effecten zijn: aandacht beter kunnen richten, langer kunnen concentreren, beter slapen, sterker geheugen, minder pijn, betere resultaten op school, tijdens studie of werk.

Hoeveel sessies zijn er nodig en wat zijn de kosten?
Neurofeedback gaat uit van het zelflerend vermogen van het brein en om gewenste en blijvende veranderingen op gang te brengen zijn er meestal in totaal 20-40 sessies nodig. Na ongeveer 10 sessies wordt geëvalueerd of er resultaten merkbaar zijn. Elke sessie duurt ongeveer 45 minuten.

Per sessie rekeningen wij een bedrag van € 50-,

Extra informatie
Neurofeedback of neuromodulatie is wat betreft een aantal stoornissen goed onderzocht en effectief gebleken. Zie voor recente informatie wat betreft wetenschappelijk onderzoek de website van The international Society for Neurofeedback & Research: www.isnr.org. Onze praktijk is sinds 1999 bij deze organisatie aangesloten.

KUNNEN WIJ U ERGENS MEE HELPEN?

U kunt contact met ons opnemen via één van onderstaande knoppen. Wij helpen u graag verder.