Klachtenreglement

Ons Kwaliteitsstatuut is op de praktijk in te zien of download het bestand hier: kwaliteitsstatuut Praktijk van der Zwaag

Waar mensen met elkaar werken kunnen misverstanden ontstaan en kunnen fouten worden gemaakt. Hoewel de therapeuten van Praktijk van der Zwaag in hun behandeling voortdurend streven naar kwaliteit in de zorg, waarbij uw belang centraal staat, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling. Wij zouden u willen vragen om dit met ons te bespreken. Indien wij er samen niet uitkomen kunt u contact opnemen met uw huisarts en vragen om een doorverwijzing naar een andere psycholoog.

In het geval u een klacht heeft over ons beroepsmatig handelen als psycholoog dan heeft u het recht om een klacht in te dienen. Vrijgevestigde gezondheidszorgpsychologen en klinisch psychologen zijn wettelijk verplicht om zich bij een klachtencommissie aan te sluiten. U kunt zich in ons geval richten tot de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (de LVVP) waar Wytze van der Zwaag lid van is. De LVVP kan u in contact brengen met een psycholoog/psychotherapeut die kan bemiddelen in het conflict.

Als bemiddeling niet mogelijk is dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. De LVVP heeft een Klachtenreglement opgesteld dat van toepassing is op klachten van cliënten over leden van de LVVP. Alle leden van de LVVP zijn aan deze klachtenregeling gebonden. De Klachtencommissie zal uw klacht in het licht van de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ) toetsten aan de Beroepscode voor psychologen en de Beroepscode voor psychotherapeuten, waar haar leden zich aan dienen te houden. U kunt uw klacht uitsluitend schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van de LVVP, voorheen de NVVP, ter attentie van mr. N. van den Burg, Postbus 13086, 3507 LB te Utrecht.

De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen. In het kader van de Wet BIG vallen gezondheidszorgpsychologen en klinisch psychologen namelijk onder het tuchtrecht.