Behandelaars

 Wytze van der Zwaag

Is klinisch psycholoog psychotherapeut (BIG) en is ook werkzaam in het Streekziekenhuis Hardenberg als klinisch psycholoog. In het Nederlands Astma centrum in Davos, Zwitserland heeft hij voor het eerst gewerkt met biofeedbackmethoden en sinds 1998 maakt hij bij diagnostiek en behandeling gebruik van het EEG.

Samen met BeterBrein en EEGprofessionals verzorgde hij de NIP erkende neurofeedbackopleiding in Nederland. Tevens geeft hij gastcolleges en workshops in verschillende onderwerpen van de psychologie en psychotherapie in verschillende landen. Hij was als docent betrokken bij de neurofeedbackopleiding in Zwitserland vanuit de Universiteit van Zürich. Hij is nog steeds als adviseur betrokken bij een neuropsychologisch praktijk in Zürich (CH).

Zijn basisopleiding heeft hij gehad bij Dr. Sue en Dr. Siegfried Othmer van Eegspectrum Int. en Prof. B. Sterman en Dr. G. von Hilsheimer en Prof Y. Kropotov in St.Petersburg.

Samen met Lita Jousma heeft Wytze een training gevolgd bij het Institute of Funcional Medicine (USA) in het toepassen van het Bredesen Protocol bij de ziekte van Alzheimer.

 • BIG registratie gezondheids-zorgpsycholoog nr. 63904344652
 • Specialistenregistratie BIG Klinisch Psycholoog
 • LVMP Landelijke Vereniging van Medisch Psychologen
 • VEN Vereniging EMDR Nederland
 • Flash Techniek getraind Therapeut
 • NIP Nederlands Instituut van Psychologen
 • NVGzP Ned. Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie
 • GPC Groninger Psychologen Coöperatie
 • LVVP – Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
 • ISNR – Member of the international society for neuronal regulation

Selma van Berkel

Is orthopedagoog en werkt met zowel jeugd als volwassenen. Zij voert diagnostiek en behandelingen uit bij leer- en gedragsproblemen, school- en werkgerelateerde problemen en bij klachten die te maken hebben met angsten, autismespectrumstoornissen, concentratiestoornissen en opvoedingsproblematiek.

Net als Wytze van der Zwaag heeft zij ervaring in het bewegingsonderwijs en de motorische remedial teaching (MRT). Zij werkt bij jeugdige clienten veel samen met ouders en scholen om een goede afstemming te realiseren. Binnen haar behandelingen maakt zij onder andere gebruik van gesprekken, spelcontact, psychofysieke oefeningen en de Cogmed Werkgeheugentraining.

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en geregistreerd bij het SKJ.

Anneloes Sorgdrager

Is psycholoog en naast de reguliere diagnostiek en behandeling, heeft zij zich verdiept in de rol van voeding en hormonen op onze fysieke, dan wel geestelijke gezondheid.

Zij is gecertificeerd Hormoonfactor Trainer en werkt vanuit het idee dat ons lichaam een systeem is, dat in veel gevallen in staat is zichzelf te herstellen. Wanneer er fysiek zaken mislopen, heeft dat zijn uitwerking op hoe we ons voelen. Een bekend voorbeeld is vermoeidheid, maar ook psychische klachten kunnen voortkomen uit een disbalans in het lichaam.

Binnen Praktijk van der Zwaag houdt Anneloes zich dan ook met name bezig met metabolomics; onderzoek naar de celstofwisseling in samenwerking met de kliniek van Dr.Tsoukalas MetabolomicMedicine in Zürich. Bij verstoring van deze stofwisseling raakt het systeem uit balans, voeding speelt hierbij een belangrijke rol. Anneloes levert advies en biedt begeleiding in het doorvoeren van veranderingen in je voeding- en leefpatroon.

Samen met jou kijkt zij hoe de verschillende stappen genomen kunnen worden, zodat ze passen in jouw leven en evalueert zij de effecten. Daarnaast is Anneloes ook gecertificeerd Cogmed Coach. Zij is aangesloten bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Lita Jousma-Wagenvoord 

Is GZ-psycholoog, psychotherapeut en darmtherapeut. Naast Praktijk van der Zwaag is zij ook werkzaam op de poli medische psychologie van het Saxenburgh Medisch Centrum.

Na ruim 10 jaar groepspsychotherapie en poliklinische behandelingen gegeven te hebben op een PAAZ in combinatie met het medisch psychologisch werk, richt zij zich nu bij Praktijk van der Zwaag vooral op behandelvormen waarbij de Darm-Brein-As centraal staat. Hierbij werkt zij vanuit de steeds toenemende wetenschappelijke onderbouwing dat een verstoord microbioom een rol speelt bij veel psychische aandoeningen waarvan tot voor kort gedacht werd dat deze vaak een primaire oorsprong in het brein hadden. Naast de meer reguliere behandelvormen zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR, maakt Lita dan ook gebruik van darmtherapie met als uitgangspunt de resultaten van een microbioomonderzoek. Voor de uitvoering van dit onderzoek werken wij samen met een laboratorium in Duitsland. Naast behandeling van klachten zoals angst en depressie kunnen ook neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer vanuit deze invalshoek benaderd worden. Samen met Wytze van der Zwaag heeft Lita een training gevolgd bij het Institute of Funcional Medicine (USA) in het toepassen van het Bredesen Protocol bij de ziekte van Alzheimer.

 • BIG registratie gezondheidszorgpsycholoog nr. 89910423325
 • BIG registratie psychotherapeut nr. 19910423316
 • NIP Nederlands Instituut van Psychologen
 • NVGzP Ned. Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie
 • VEN Vereniging EMDR Nederland
 • LVMP Landelijke Vereniging Medische Psychologie
 • Orthomoleculair darmtherapeut (registratie in oprichting)
 • Practitioner Institute of Functional Medicine (Recode/Bredesen/Protocol)

                    

Sanne Beukers

Is psycholoog met afstudeerrichting Hersenen en Gedrag. Naast reguliere psychologische behandelingen heeft zij zich na haar opleiding met name verdiept in neuropsychologisch- en neurofysiologisch onderzoek en behandeling.

Bij Praktijk Van der Zwaag houdt Sanne zich onder andere bezig met de nieuwe therapie voor gezichtsveldverlies (e.a. hemianopsie, tunnelvisie), genaamd Visuele Restitutie Therapie, VRT. Naast VRT verdiept zij zich in andere therapieën zoals neurofeedback en Cogmed werkgeheugentraining.

Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en geregistreerd bij het SKJ.