050 - 527 87 43 info@praktijkvanderzwaag.nl

Behandelaars

Wytze van der Zwaag

Is klinisch psycholoog psychotherapeut (BIG) en is ook werkzaam in het Streekziekenhuis Hardenberg als klinisch psycholoog. In het Nederlands Astma centrum in Davos, Zwitserland heeft hij voor het eerst gewerkt met biofeedbackmethoden en sinds 1998 maakt hij bij diagnostiek en behandeling gebruik van het EEG.

Samen met BeterBrein en EEGprofessionals verzorgde hij de NIP erkende neurofeedbackopleiding in Nederland. Tevens geeft hij gastcolleges en workshops in verschillende onderwerpen van de psychologie en psychotherapie in verschillende landen. Hij was als docent betrokken bij de neurofeedbackopleiding in Zwitserland vanuit de Universiteit van Zürich.

Vanuit BeterBrein is hij tevens verantwoordelijk voor de opleiding van Cogmed werkgeheugen coaches. Zijn basisopleiding heeft hij gehad bij Dr. Sue en Dr. Siegfried Othmer van Eegspectrum Int. en Prof. B. Sterman en Dr. G von Hilsheimer en Prof Y.Kropotov in St.Petersburg.

  • BIG registratie gezondheids-zorgpsycholoog nr. 63904344652
  • Specialistenregistratie BIG Klinisch Psycholoog
  • NIP Nederlands Instituut van Psychologen
  • NVGzP Ned. Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie
  • GPC Groninger Psychologen Coöperatie
  • LVVP – Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
  • ISNR – Member of the international society for neuronal regulation

Selma van Berkel

Is orthopedagoog en werkt met zowel jeugd als volwassenen. Zij voert diagnostiek en behandelingen uit bij leer- en gedragsproblemen, school- en werkgerelateerde problemen en bij klachten die te maken hebben met angsten, autismespectrumstoornissen, concentratiestoornissen en opvoedingsproblematiek.

Net als Wytze van der Zwaag heeft zij ervaring in het bewegingsonderwijs en de motorische remedial teaching (MRT). Zij werkt bij jeugdige clienten veel samen met ouders en scholen om een goede afstemming te realiseren. Binnen haar behandelingen maakt zij onder andere gebruik van gesprekken, spelcontact, psychofysieke oefeningen en de Cogmed Werkgeheugentraining.

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en geregistreerd bij het SKJ.

Anneloes Sorgdrager

Is psycholoog en naast de reguliere diagnostiek en behandeling, heeft zij zich verdiept in de rol van voeding en hormonen op onze fysieke, dan wel geestelijke gezondheid.

Zij is gecertificeerd Hormoonfactor Trainer en werkt vanuit het idee dat ons lichaam een systeem is, dat in veel gevallen in staat is zichzelf te herstellen. Wanneer er fysiek zaken mislopen, heeft dat zijn uitwerking op hoe we ons voelen. Een bekend voorbeeld is vermoeidheid, maar ook psychische klachten kunnen voortkomen uit een disbalans in het lichaam.

Binnen Praktijk van der Zwaag houdt Anneloes zich dan ook met name bezig met metabolomics; onderzoek naar de celstofwisseling in samenwerking met de kliniek van Dr.Tsoukalas MetabolomicMedicine in Zürich. Bij verstoring van deze stofwisseling raakt het systeem uit balans, voeding speelt hierbij een belangrijke rol. Anneloes levert advies en biedt begeleiding in het doorvoeren van veranderingen in je voeding- en leefpatroon.

Samen met jou kijkt zij hoe de verschillende stappen genomen kunnen worden, zodat ze passen in jouw leven en evalueert zij de effecten. Daarnaast is Anneloes ook gecertificeerd Cogmed Coach. Zij is aangesloten bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Sanne Beukers

Is psycholoog met afstudeerrichting Hersenen en Gedrag. Naast reguliere psychologische behandelingen heeft zij zich na haar opleiding met name verdiept in neuropsychologisch- en neurofysiologisch onderzoek en behandeling.

Bij Praktijk Van der Zwaag houdt Sanne zich onder andere bezig met de nieuwe therapie voor gezichtsveldverlies (e.a. hemianopsie, tunnelvisie), genaamd Visuele Restitutie Therapie, VRT. Naast VRT verdiept zij zich in andere therapieën zoals neurofeedback en Cogmed werkgeheugentraining.

Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en geregistreerd bij het SKJ.