Wachttijden

De wachttijd voor een eerste intakegesprek is voor nieuwe aanmeldingen voor de jeugd naar verwachting 8 tot 10 weken en voor volwassenen 18 weken.  Dit geldt zowel verwijzingen naar de Specialistische GGZ (SGGZ) als Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

Na afronding van het intaketraject (incl. diagnosestelling) kan de behandeling aansluitend zonder wachttijd starten. Er is geen verbijzondering per verzekeraar of hoofddiagnosegroep. Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.

Voor vergoeding van uw afspraken is het van belang dat u een juiste verwijsbrief van uw huisarts heeft, u kunt daar hier meer over lezen.