Verwijzers

Huisarts

Voor volwassenen geldt dat de huisarts altijd een geaccepteerde verwijzer is. 

Na aanmelding ontvangt de cliënt zo snel mogelijk een uitnodiging voor een intake. Tijdens de intake worden de problemen in kaart gebracht en samen met de cliënt een behandelplan opgesteld. 

Wij houden u met enige regelmaat op de hoogte van het verloop van de behandeling. Ook ontvangt u van ons een bericht als de behandeling is beëindigd. Daarin staat ook informatie of advies over een eventuele vervolgbehandeling (tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt). 

Zorgdomein

U kunt via Zorgdomein digitaal verwijzen naar onze praktijk. Dit kan voor zowel Basis GGZ en Specialistische GGZ verwijzing. 

Zorgdomein hanteert een straal van 30km als het gaat om verwijzen naar zorgaanbieders. Het kan daarom zijn dat u ons niet kunt vinden.
Graag ontvangen wij de verwijzing dan via de post. 

Verwijzen per post

U kunt uw verwijzing per post sturen naar:

Vechtstraat 69
9725 CT Groningen