050 - 527 87 43 info@praktijkvanderzwaag.nl

Metabolomics

Onderzoek naar de stofwisseling

Sinds enige tijd werkt Praktijk van der Zwaag samen in een netwerk van praktijken in Europa die zijn opgezet met de bedoeling om aan de hand van onderzoek naar de stofwisseling(metabolomics) een goed beeld te krijgen van het algeheel functioneren, omdat een disbalans ook op het psychische functioneren van invloed is. Sommige mensen hebben psychische klachten als angst en depressie die primair hun oorsprong vinden in een verstoring in de stofwisseling.

Het programma dat de Metabolomic Medicine Clinic van Dr. Tsoukalas uitvoert is gebaseerd op het uitgangspunt dat ieder mens een unieke samensmelting is van psyche, brein en lichaam.

Aan het hoofd van dit medisch voedingsprogramma staat  Dr. Dimitris Tsoukalas hij is een voorloper in het veld van metabolomics en president van het European Institute of Nutritional Medicine(E.I.Nu.M)

Dr.Tsoukalas heeft een diagnostische methodiek en behandeling ontwikkeld op basis van analyse van de stofwisseling waarbij 100 metabolieten in bloed en urine worden gemeten.

Behandeling en advies met metabolomics bestaat uit:

 • 1e gesprek anamnestisch onderzoek (90 minuten) in samenwerking met Tsoukalas(www.metabolomicmedicine.com)
 • inventarisatie van voedingspatroon door een voeding deskundige
 • analyse van bloed en urine door een hoog gespecialiseerd laboratorium in Athene
 • rapport met interpretatie van de analyse van de metabolieten
 • 2e gesprek waarin nader wordt ingegaan op diagnostiek en behandelplan dat is opgesteld door het artsenteam van Tsoukalas en het team van voedingsdeskundigen
 • Er wordt een persoonlijk voeding en supplementen plan ingesteld op basis van natuurlijke werkingsstoffen zonder gebruik van medicijnen
 • Coaching wat betreft de uitvoering van het behandelplan door onze voedingsdeskundige

 

Neem contact met ons op al s U meer informatie wenst

 

Further information / links

Fathoming Metabolism – Artikel uit Harvard Magazine (Engels)

http://metabolomicmedicine.com/about_dr__dimitris_tsoukalas-te-1.html

http://mobile.nytimes.com/2015/06/28/magazine/can-the-bacteria-in-your-gut-explain-your-mood.html?referer= (Engels)

http://harvardmag.com/pdf/2011/05-pdfs/0511-27.pdf (Engels)

 

Metabolomics 

De wetenschap die chemische reacties bestudeert en meet in een levend organisme wordt Metabolomics genoemd. 

Een Metabole Analyse, metabolomics genaamd, is een test die  heel kleine moleculen – metabolieten- meet met de bedoeling onze gezondheid te meten.

De Harvard Magazine(mei 2011) schrijft : “ Metabolomics is een eenvoudige en effectieve maat van de gezondheidsstatus.  Het meet ook de invloed van de omgeving zoals van beweging en van voeding. “
Metabolomics heeft zijn naam gekregen zoals ook een aantal ander biologische wetenschapsrichtingen en voegt – omics aan de naam toe hetgeen betekent de studie van de relatie tussen moleculen van eenzelfde groep :

 • Gen-omics : studie van de genen
 • Prote- omics : studie van de proteïnen
 • Metabol- omics : studie van de metabolieten

Deze meting van metabolieten is een van de meest  accurate en beschikbare  tests voor het monitoren en detecteren van specifieke voedings, omgevings- en metabole oorzaken van tot nu toe veelal onoplosbare gezondheidsproblemen.

State of the art , ‘ High resolution Mass Spectrometry Analyses’ , biedt ons de mogelijkheid 

chemische stoffen in oneindig kleine hoeveelheden te detecteren en meten. De momenteel gebruikte chemische analyse techniek is de Tandem Liquid chromatography–mass spectrometry(Tandem LC/MS)

Ons lichaam is een interne verbrandingsmotor die koolstof verbrandt in aanwezigheid van zuurstof, bij 37gr C. Om deze complexe chemische reacties- die kenmerkend zijn voor deze basis functies van het lichaam –  te laten plaatsvinden , hebben we voldoende hoeveelheden van verschillende componenten nodig.

Met behulp van metabolomics en de meting van fundamentele matabole markers, kunnen we het eindresultaat van deze chemische reacties meten – de metabolieten –en nauwkeurig nagaan welke van deze normaal worden uitgevoerd en welke of hypo – of hyper functioneren.

Als een metabole route in ons lichaam aangedaan is betekent dat, dat ook de functie van bijna alle cellen in het lichaam is aangedaan.

De diagnostische en therapeutische benadering met behulp van meting en registratie van onze metabolieten wordt Metabolomics genoemd.

Volgens de Amerikaanse FDA vormt  het Metabolomics Profiel een integraal onderdeel  van een gepersonaliseerde behandeling. “ Metabole profilering is een essentieel onderdeel dat samen met data van genetica , transcriptomics en proteomics ons de mogelijkheid geeft om een gedetailleerde beschrijving  van de interacties tussen metabolieten, eiwitten en genen in het continuum van gezondheid naar ziekte.”

De profilering met behulp van metabolomics meet :

 • vetstofwisseling 
 • zenuwcel- en neurotranmsmitter stofwisseling 
 • Koolhydraat stofwisseling( suiker, complexe koolhydraten en fructose)
 • de  status van de oxidatieve toestand en anti-oxidant mechanismen
 • het  gebrek aan of juiste hoeveelheid aan vitaminen en micronutrienten
 • de toestand van de darmflora
 • ontstekingsfactoren
 • de mogelijkheid tot ontgiften en de aanwezigheid van toxische stiffen
 • factoren van DNA methylering
 • disfunctie van de mitochondrieen
 • de stofwisseling van Omega 3 en vrije vetzure