Metabolomics

Onderzoek naar de stofwisseling – Sinds enige tijd werkt Praktijk van der Zwaag samen in een netwerk van praktijken in Europa die zijn opgezet met de bedoeling om aan de hand van onderzoek naar de stofwisseling(metabolomics) een goed beeld te krijgen van het algeheel functioneren, omdat een disbalans ook op het psychische functioneren van invloed is. Sommige mensen hebben psychische klachten als angst en depressie die primair hun oorsprong vinden in een verstoring in de stofwisseling.

Het programma dat de Metabolomic Medicine Clinic van Dr. Tsoukalas uitvoert is gebaseerd op het uitgangspunt dat ieder mens een unieke samensmelting is van psyche, brein en lichaam.

Aan het hoofd van dit medisch voedingsprogramma staat Dr. Dimitris Tsoukalas hij is een voorloper in het veld van metabolomics en president van het European Institute of Nutritional Medicine(E.I.Nu.M)

Dr.Tsoukalas heeft een diagnostische methodiek en behandeling ontwikkeld op basis van analyse van de stofwisseling waarbij 100 metabolieten in bloed en urine worden gemeten.

Behandeling en advies met metabolomics bestaat uit:

 • 1e gesprek anamnestisch onderzoek (90 minuten) in samenwerking met Tsoukalas(www.metabolomicmedicine.com)
 • inventarisatie van voedingspatroon door een voeding deskundige
 • analyse van bloed en urine door een hoog gespecialiseerd laboratorium in Athene
 • rapport met interpretatie van de analyse van de metabolieten
 • 2e gesprek waarin nader wordt ingegaan op diagnostiek en behandelplan dat is opgesteld door het artsenteam van Tsoukalas en het team van voedingsdeskundigen
 • Er wordt een persoonlijk voeding en supplementen plan ingesteld op basis van natuurlijke werkingsstoffen zonder gebruik van medicijnen
 • Coaching wat betreft de uitvoering van het behandelplan door onze voedingsdeskundige

Neem contact met ons op als u meer informatie wenst.

Further information / links

 

Metabolomics: de wetenschap die chemische reacties bestudeert en meet in een levend organisme. 

Een Metabole Analyse, metabolomics genaamd, is een test die  heel kleine moleculen – metabolieten- meet met de bedoeling onze gezondheid te meten.

Harvard Magazine schreef in mei 2011: “Metabolomics is een eenvoudige en effectieve maat van de gezondheidsstatus. Het meet ook de invloed van de omgeving zoals van beweging en van voeding.“

De meting van metabolieten is een van de meest accurate en beschikbare  tests voor het monitoren en detecteren van specifieke voedings-, omgevings- en metabole oorzaken van tot nu toe veelal onoplosbare gezondheidsproblemen.

State of the art, ‘High resolution Mass Spectrometry Analyses’, biedt ons de mogelijkheid chemische stoffen in oneindig kleine hoeveelheden te detecteren en meten. De momenteel gebruikte chemische analyse techniek is de Tandem Liquid chromatography–mass spectrometry (Tandem LC/MS).

Ons lichaam is een interne verbrandingsmotor die koolstof verbrandt in aanwezigheid van zuurstof, bij 37gr C. Om deze complexe chemische reacties, die kenmerkend zijn voor deze basisfuncties van het lichaam, te laten plaatsvinden, hebben we voldoende hoeveelheden van verschillende componenten nodig.

Met behulp van metabolomics en de meting van fundamentele matabole markers, kunnen we het eindresultaat van deze chemische reacties (de metabolieten) meten en nauwkeurig nagaan welke van deze normaal worden uitgevoerd en welke of hypo of hyper functioneren.

Als een metabole route in ons lichaam aangedaan is, betekent dat ook de functie van bijna alle cellen in het lichaam is aangedaan.

Volgens de Amerikaanse FDA vormt het Metabolomics Profiel een integraal onderdeel  van een gepersonaliseerde behandeling: “metabole profilering is een essentieel onderdeel dat samen met data van genetica, transcriptomics en proteomics ons de mogelijkheid geeft om een gedetailleerde beschrijving van de interacties tussen metabolieten, eiwitten en genen in het continuüm van gezondheid naar ziekte.”

De profilering met behulp van metabolomics meet:

 • vetstofwisseling
 • zenuwcel- en neurotransmitter stofwisseling
 • koolhydraat stofwisseling (suiker, complexe koolhydraten en fructose)
 • de status van de oxidatieve toestand en anti-oxidant mechanismen
 • het gebrek of juiste hoeveelheid aan vitaminen en micronutriënten
 • de toestand van de darmflora
 • ontstekingsfactoren
 • de mogelijkheid tot ontgiften en de aanwezigheid van toxische stoffen
 • factoren van DNA methylering
 • disfunctie van de mitochondrieën
 • de stofwisseling van Omega 3 en vrije vetzuren

KUNNEN WIJ U ERGENS MEE HELPEN?

U kunt contact met ons opnemen via één van onderstaande knoppen. Wij helpen u graag verder.